/ / Barter er ganske moderne

Barter er ganske moderne

Barter er en av de eldgamle typer handel.mellom representanter for de første forskjellige stammene, og deretter statens formasjoner. Denne typen handel svarer til den naturlige veksling av varer uten valutakursreguleringer. En byttehandelstransaksjon, i motsetning til andre former for motkontrakter, innebærer ikke et kontantavgift for en handelsoperasjon.

bytte den
For countertrade inkluderer også tellerkjøp, tolling (drift med råvarer), kompensasjonstransaksjoner og kjøp av utdatert utstyr. I motsetning til andre former er byttehandel en verdsatt, men helt utenlandsk veksling av varer. Likestillingen av slike transaksjoner er bestemt på grunnlag av verdenspriser som har utviklet seg i den aktuelle bransjen på dette tidspunktet.

Bytteavtalen er faktisk doblet.salgskontrakt med identiske forhold vedrørende straffer, forsikringsforhold, force majeure etc. Allerede i inngangen til kontrakten er det merkbart forskjellig fra den vanlige kommersielle kontrakten, siden partiene ikke kan defineres som «Kjøper» og «Selger», og blir ofte kalt «Kjøper 1» og «Kjøper 2» eller «Part 1» og «Part 2». Krav på oppfyllelse av kontrakten er også tilfredsstillende utelukkende ved ytterligere leveranser av et bestemt produkt. Således, hvis en av leverandørene er forsinket med forsendelsen av sine produkter, vil han i henhold til kontrakten derfor betale erstatning til den annen part i varekvivalenten. Siden produkter på verdensmarkedet varierer i nytte, knapphet og kostnad, bør dette forholdet i utgangspunktet være nøye beregnet og stavet ut i kontrakten.

bytteavtale
Barter er en type handel, hvis utbredelse i moderne forhold forklares av følgende årsaker:

1) Mangelen på nødvendig for transaksjon av valutaresurser fra en av partene;

2) Begrenset utvalg og utvalg av produkter på markedet.

Barter lar deg løse disse problemene i selskapet oggjør det mulig å komme inn på det internasjonale markedet, som generelt har en positiv effekt på lønnsomheten. Bruken av byttehandel er imidlertid forbundet med en rekke vanskeligheter som negativt påvirker den økonomiske situasjonen i landet. I henhold til WTO-charteret er byttehandelstransaksjoner som ikke innebærer ytterligere økonomiske oppgjør mellom selger og kjøper forbudt.

byttehandel
Barter er en form for handel, bruknoe som fører til problemer. Disse inkluderer en undervurdering av tollverdien av varene, noe som fører til vanskelighetene i deres tollregnskap når de krysser statens suveren grense. Dette fører til en forvrengning av utenrikshandelsstatistikken, noe som betyr at den motsetter begrepet åpen handel og hindrer liberaliseringen av handelsforbindelser. Men andre former for mothandel er fullt anbefalt for bruk i WTO-charteret. For eksempel, uten kjøp av foreldede produkter i dagens konkurransedyktige miljø, ville bilindustrien rett og slett ikke ha overlevd. Videre søker moderne forbrukere, spesielt i Vesten, i økende grad å vise sin bekymring for miljøet, og bedrifter prøver å dra nytte av dette.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar