/ / Kirkens tjeneste

Tjeneste i Kirken

Under tjenesten må du nøye overvåke henneflytte, døpe og bøy sammen med alle de som er tilstede i kirken. Før du legger et lys eller gå til ikonet, bør du også krysse deg selv. Å gå inn og forlate kirken bøyer og døper også. Tjenesten i kirken tolererer ikke oppstyr. De forlater ikke henne uten behov under tjeneste; kvinner kommer med hodet dekket og beskjeden, om mulig uten sminke, det er strengt forbudt å gå til kirken i menstruasjonsdager, dette er en stor synd.

Gjennomføring av tjenester i samsvar med kirkens forskrifter

Det er en kirke charter, i samsvar medsom utfører daglig tjeneste i klostre og bør holdes i kirken. Hvor lenge varer tjenesten i kirken? Først kommer morgentjenesten, deretter den guddommelige liturgi. Kveldsservice er ca 6-7 pm.

Den spesifikke tiden på dagen er valgfrimen tjenesten i den tiltenkte hensikten og innholdet er knyttet til en bestemt tid på dagen, slik at kirken overholder oppførselen av tjenester i de tildelte timene. Tjenestens varighet er heller ikke begrenset til noen kanoner. Det er hundre år gammel spesialtilpasset tjeneste, som er gjennomsnittlig fra 1,5 til 2-3 timer.

Tjenester i kirken er delt inn i per diem,ukentlige samt årlige tjenester. Daglige tjenester går om dagen, så gjenta, lukke, dermed i en sirkel. Det samme skjer med ukentlig, med årlige sirkler. Tjenester har ikke et visst rituelt, bare daglige daglige tjenester er uendret, dette er grunnlaget for tilbedelse.

Hvordan er tjenesten i kirken

Daglige tjenester holdes daglig. I faste dager, er de store og andre, ikke bare tjenesten til Gud utført, men også tjenesten i kirken holdes med bekjennelse og fellesskap av de hellige i mysteriene til Jesus Kristus. Store sogne, hvor et stort antall troende samles for tjenester, kan utføre to liturgier om dagen. Rural sognebarn går til tjenester på søndager og helligdager.

Hvordan er tjenestene i kirken? Jeg må si at tjenestene ikke utføres en etter en. For eksempel er en tjeneste dedikert til fødsel eller dåp (det vil si en hendelse som oppstår en gang i året) ikke tildelt et eget departement, men er knyttet til tjenesten i den daglige sirkelen. Den daglige sirkelen inkluderer uke og år tjenester. De forener i en tjeneste, der bønner, avlesninger og chants blir hørt, som er knyttet til årets dager og uker.

Det finnes 9 typer kirketjenester i kirken: Om morgenen - den 9. time, kvelden service, compline, deretter midnatt. Matins, og deretter i timen: første, tredje og sjette. Om kvelden, etter den sjette time - den guddommelige liturgi. Den første timen går sammen med morgenbønnen, og den guddommelige liturgi er en spesiell tjeneste. Alle tjenester som skal holdes i templet, vanligvis syv.

Alle bønner, med unntak av "Vår Fader", er oppfunnet av mennesker.

Historien om kristendommen kjenner kun en bønn,overført direkte av Jesus Kristus: "Vår Far." Deretter ga de apostoliske instruksjonene anbefalinger for lesing av daglige bønner. Om morgenen, den tredje time, den sjette, den niende og om kvelden. I morgen - i takknemlighet til Herren, den tredje fordi Kristus mottok dommen. Den sjette timen er korsfestelsens time og den niende er timens sorg. Aftenbønn - takk til Gud. Som i gamle tider, forkynte apostlene Jesus Kristus og de viktigste hendelsene knyttet til hans liv og død, så i dag gjenstår tradisjonen for tilbedelse i templet.

Hver av de nevnte tjenestene må være i kirkenavgang daglig og uavhengig. Men underkaste seg forholdene i det verdslige livet, holder kirken to morgen og kveld to ganger om dagen, det vil si i offentlige kirker ikke overholder streng overholdelse av loven. I klostre blir det holdt tjenester i henhold til kirke charter, som det burde være, syv ganger om dagen.

Jesus, i hans instruksjoner til apostlene, snakker omden bønnen må være oppriktig. Uansett bønnene som er skrevet av andre, har en person alltid muligheten til å vende seg til Gud direkte, i sitt hjerte, og han vil sikkert høre en oppriktig bønn som kommer fra hjertet.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar