/ / Hvilken søndag bønner blir lest i kirken og hjemme?

Hvilke søndagsbønner leses i tjenesten i templet og hjemme?

Når bønn kommer, bøyer den troende hodet innet tegn på ydmykhet og ærbødighet, gjør belte og prostrations, kan ligge med hodet bøyd til bakken. Med denne kunnskapen om kirkens charter gjør den troende alt dette av en grunn og ikke når det lykkes. Alt i tilbedelse er begavet med mening og har både ytre og indre sider. For eksempel, buer med jorden som berører hodet og umiddelbart etter denne oppveksten, har en dyp symbolsk betydning: På grunn av synd, falt vi til bakken, og takket være Kristi forløsning har vi muligheten til å bli tatt til himmelen igjen. Blant alle bønnene og tjenestene er søndager spesialtjenester, festlige.

Betydningen av søndagsbønnedyrkelse

Det er viktig å vite for eksempel at det er dager i kirken,når prostrations ikke, dessuten, de er forbudt ved loven. Dette skyldes betydningen av hendelsen som blir feiret. Først og fremst er det søndagsbønner, polyheliske dager, fra fødselens fødsel til selve Epiphany, hele pinsedagen fra påsken til Den Hellige Ånds dag og de dagene før de polyheliske høytidelige vigilene passerer. Forbudet mot å bøye i disse dager var allerede fastsatt ved det første økumeniske råd, der det tydelig fremgår at denne regelen gjelder for hele kirken, og bønner i disse dager skal utføres på dine føtter.

Søndagsbønner

Oppløsninger av katedralene

Kirken legger stor vekt på kommisjonenbønnregler om tjenester og hjemme. Dette framgår av det faktum at dekretet om hvordan man skal utføre søndagsbønner, tilbringe polieselnyh dager og pinsedag, gjentas i en rekke regler. Det VI økumeniske rådet klargjør i 90. regelen om å avstå fra buer fra kvelden lørdag til kveld på søndag. Det symboliserer glede og ærbødighet for Kristi oppstandelse.

Basil den store i verkene "på den hellige ånd" (91regelen) sier at i begynnelsen (1 dag) i uken bør søndagsbønner utføres stående og rett, på grunn av den oppstandne Kristus og vår fremtidige oppstandelse med ham, vår plikt til å søke det høyeste. Derfor, på søndag, står rett foran Gud under bønn en påminnelse om nåden som er gitt oss. Denne dagen kalles en åttende dag, som symboliserer tiden som følger nåtiden - evigheten, et uendelig århundre. Kirken lærer sine parishioners å utføre søndagsbønner mens de står, for ofte å bli påminnet om det evige liv, ikke å vende tilbake til deres død.

Søndagsbønn tekst

Formålet med kirkens bønn

Feire livets seier over døden, Kristus overVed djevelen bygger kirken på søndag tjenesten i samsvar med dette. Derfor er bønner på søndagstjenesten på knærne disse dagene uakseptable, det vil være i strid med hele meningen med ferien.

Kirkedyrkelse er lærerikt fortroende mål når du leser salver og chants. Det er viktig å vite om Kristi sanne lære, å bli disposert mot bønn og omvendelse. Samtidig er det viktig for tilbedere å skape en følelse av takknemlighet til Gud for alt. Det er viktig å føle det bønne behovet for intens bønn for ytterligere barmhjertighet til oss og å motta fred i sjelen.

Fra hjemmet bønn søndag morgen i kirkenDe er preget av det faktum at de utføres av prestene som er lovlig tilstede i templet, ordinert gjennom prestedømmets sakrament. Gjennom bønnen går kristen inn i en mystisk nattverd med Gud, og gjennom sakramentene mottar han Guds nåde til et rettferdig liv fra Gud.

Kirkens bønner er forbundet på en spesiell måte. De inkluderer også lesing av salmer, det hellige evangelium. Gjennom hele tjenesten utvikler en viss tankegang konsekvent.

Søndagsbønner

Kjernen i søndagsbønn

Artikkelen kan bare beskrive noen øyeblikk som avslører meningen med søndagsbønnen. Teksten til full liturgi finnes i spesielle kilder.

  • Ved liturgien med prestene mens du synger"Du synger," det er nødvendig med ærbødighet og frykt for Gud å be for den Hellige Ånd om å bli gitt til alle som står i templet. Samtidig er troparjonen av den tredje timen uttalt til seg selv, og deretter: «Lag et rent hjerte i meg, o Gud ...». Og igjen er troparion uttalt av seg selv, etterfulgt av versets ord: "Ikke avvis meg fra ditt ansikt ...". Igjen blir en bønn resitert og en troparion gjentas: "Herre, Den Hellige Hellige Ånds Ie!" Alle disse bønnene jobber stille, for seg selv og med følelser.
  • Når de hellige gaver innvies i alteret, kommer den hellige ånd ned, kirkens medlemmer er tilstede for å motta innvielse og fornyelse. Deretter kalles Den Hellige Ånd med ydmykhet.
    Søndag morgen bønner

Om søndag stichera og troparion

I oppstandelsens vers blir det sagt at Gudødela min sjel fra fangehullet. Når det gjelder Kristus, snakker bønnen om sin store seier over helvete, om korsets død, om de dødes frelse. En omvendt synders sjel ber Kristus, livskilden, å ha barmhjertighet mot henne og gi bønnen til å være sammen med de rettferdige. Fra hans hjertes dyp roper han til Herren og ber om å høre ham, en synder, en stemme. Sjelen roper til Gud og gleder seg i Kristi oppstandelse!

Søndags troparion snakker om engelske krefter og Maria, søker Kristus i graven. Men Han er ikke der - han er oppstanden!

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar