/ / Finansiering av innovasjon

Finansiering av innovasjonsaktiviteter

Finansiering av innovasjoninnebærer inkludering av sammenhengende elementer, bestående av hierarkisk underordnethet og spesifikke funksjonelle funksjoner, samt kilder til midler, kontrollmekanismer, mekanismer for akkumulering og retur av midler som er avansert i investeringsprosesser. Den viktigste generaliseringsindikatoren, som gjør det mulig å bestemme det endelige resultatet av aktiviteten innen innovasjon, er veksten i finansiell avkastning fra implementeringen av innovative prosjekter.

Finansiering av innovasjonsaktiviteterdens essens er aktiviteten til å tiltrekke seg, påfølgende bruk og distribusjon av kapital, samt ledelse i markedet for risikable investeringer. I sin kjerne reflekteres økonomisk støtte i de funksjonelle retningene for finanssektorens innvirkning på innovasjonsaktivitet ut fra slike forhold som reproduksjon, distribusjon og kontroll. Hvis vi snakker om reproduktiv funksjon, snakker vi om at økonomiske ressurser blir et stimulans for bevegelse av investeringskapital i alle faser av omsetningen av innovative investeringer. Distribusjonsfunksjonen består i dannelse og bruk av finansielle midler for å sikre kapitalstrukturens effektivitet ut fra statens pengepolitikk på mikro- og makronivå, samt med hensyn til behovet for midler til temaet innovasjon. Kjernen i kontrollfunksjonen er å overvåke den reelle omsetningen av økonomi innen innovasjon, og implementeres i form av kontroll av vilkårene for innovasjon, finansiering av innovasjoner, samt endringer i finansielle indikatorer, betalingskostnader, samt beregning av kunde og innovativ virksomhet. Kjernen i finansiell overvåking er å identifisere forholdet mellom strukturen av midler av midler med de tiltenkte målene for innovasjon, samt korrigere uoverensstemmelsene mellom inntekt og utgifter til innovatøren. I tillegg er overvåkingsoppgavene for å avgjøre om det er umulig for finansieringsmiljøet og å identifisere andre måter for innovasjon.

Finansiering av innovasjonbestemmer følgende mulige kapitalkilder: Eierskap til et selskap som er interessert i innovasjoner, midler fra det lokale, regionale og sentrale budsjettet, utenlandske investeringer, som er representert som økonomisk deltakelse i den autoriserte kapitalen eller annen deltakelse, lån fra utenlandske investorer eller kommersielle banker.

Budsjettfinansiering av innovasjon

Russlands føderale budsjett står isom hovedinstrumentet for statens vitenskaps- og teknologipolitikk, samt den sentrale lenken i det føderale systemet. Gjennom det distribueres opptil 40 prosent av landets totale inntekt, som ble mottatt av eiere av produksjonsmidler. Budsjettet gir statsfinansiering til mange områder av økonomien og det offentlige liv, hvor aktivitetene ikke er gitt av arbeidet i den kommersielle sektoren av økonomien på grunn av lav lønnsomhet. Statens finansiering av nyskapende prosjekter gir årlig dannelse av statsbudsjettet for de relevante delene av klassifiseringen, særlig for gjennomføring av høyytelsesprosjekter, som er satt på konkurransedyktig basis. Ved finansiering av prioriterte innovasjonsprosjekter fungerer staten som en slags økonomisk enhet. Regjeringens interesse for innovasjoner på grunn av behovet for grunnleggende forskning, som nesten ikke utføres av privat virksomhet på grunn av den lange implementeringsperioden, samt usikkerheten om resultatene og kostnadene ved gjennomføringen.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar