/ / Skattesystemet er et effektivt statspolitisk instrument

Skattesystemet er et effektivt statspolitisk instrument

Skattesystemet er et kompleks av skatter og avgifterAvgiftene belastes forretningsenheter og vanlige borgere i samsvar med gjeldende lovgivning (for eksempel Skattekodeksen). Nødvendigheten av dens eksistens bestemmes av funksjonelle tilstandsoppgaver, og utviklingsstadiene er avhengige av de historiske egenskapene til utviklingen av statskapet. Med andre ord, skattesystemets organisasjon og struktur bør karakterisere nivået på landets statehood og utviklingen av økonomien.

Prinsipper for bygging

Skattesystemet er et sett med kvitteringer,belastet budsjett på ulike nivåer, hvis konstruksjon utføres på grunnlag av visse prinsipper i samsvar med skattekodeksen og forfatningen i Russland. Det innenlandske skattesystemet er preget av tre nivåer, noe som innebærer en oppdeling i føderale, regionale og lokale skatter. Denne typen stemmer fullt overens med verdenspraksis i ulike føderale land.

skattesystemet er

Som de grunnleggende prinsippene i skattesystemet, bør det tas særlig hensyn til følgende:

- Hver person må betale skatter og avgifter i tide;

- Skatter er ikke diskriminerende og kan ikke brukes på ulike måter, basert på rasemessige, sosiale eller religiøse kriterier.

- Differensierte satser anvendes ikke, samt visse ytelser basert på eierskap, kapitalstedssted eller statsborgerskap;

- vilkårlighet for å bestemme mengden av skattebetalinger er ikke tillatt.

Skatt og skattesystem

skatt og skattesystem
Effektiviteten til ethvert skattesystem bør sikres ved å overholde visse krav, kriterier og grunnleggende prinsipper for beskatning:

- rettferdighet som innebærer ensartethet og proporsjonalitet i fordelingen av skatt blant borgere

- sikkerhet, som er den nøyaktige bestemmelsen av beløp, metode og tidspunkt for betaling

- bekvemmelighet: skatteinnsamling utføres på den mest praktiske tiden og på den mest hensiktsmessige måten for betaleren;

- besparelser, noe som innebærer en reduksjon av kostnadene ved innsamling av skatt.

Disse prinsippene ble formulert i det 18. århundre av A. Smith.

Funksjoner av skattesystemet

Dette systemet fungerer som en statlig mekanisme for omfordeling eller fordeling av inntekt, som bestemmes av dens funksjoner.

skattesystemfunksjoner
Så, skattesystemet er et verktøy sombidrar til dannelsen av inntektsdelen av statsbudsjettet, brukt til ulike behov i landet, uttrykt i innholdet i statsapparatet, hæren, vitenskap og teknologi, utdanning, barnehjem, helsevesen og miljøet De ovennevnte faktorene er uttrykk i skattesystemet av finansfunksjonen.

Skattesystemet er et effektivt verktøy.økonomisk regulering av staten, manifestert i virkningen på sosial reproduksjon, på grunn av innføring av visse restriksjoner eller gjennomføring av enkel kontroll av visse prosesser. Dermed i denne manifestasjonen av skattesystemet snakker vi om sin økonomiske funksjon.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar