/ / Linjær diagram og kronblad: grunnleggende prinsipper for konstruksjon

Lineært diagram og kronblad: grunnleggende prinsipper for konstruksjon

I denne artikkelen vil vi vurdere noen av de mest populære typene av grafer: et lineært diagram og et kronblad. Først og fremst, la oss snakke om utnevnelsen av disse artene.

lineært diagram
Linjediagram

Den er designet for å overvåke endringer iflere verdier i overgangen fra utgangspunktet til opprinnelsesstedet til grafen. Denne typen grafisk bilde brukes til å karakterisere forholdet, variasjonen og dynamikken. I dette tilfellet er tegnene på geometri brutte linjer som består av punkter og rette linjer.

For å karakterisere noe dynamikk, brukes et lineært diagram i slike tilfeller som:

 • Hvis antall nivåer i den dynamiske serien er veldig stor. Anvendelsen av diagrammene som vurderes i dette tilfellet vil understreke kontinuiteten i utviklingen.

 • Visning av den totale trenden og arten av utviklingen av en bestemt prosess eller fenomen.

 • Sammenligning av en rekke dynamiske serier.

 • Sammensetning av vekstraten.

Egenskaper av konstruksjonen:når du tegner et lineært diagram, er abscissen vanligvis en temporal, og ordinaten er en eksponentiell en. På en graf av den aktuelle typen er det mulig å konstruere flere ødelagte kurver, som tillater en å sammenligne endringene i ulike dynamikker for et tilsvarende tidsintervall.

Flippediagram

Det er ment for sammenlignende representasjon om en del av verdier av noen antall homogene serier.

Egenskaper av sin konstruksjon:Grafen har separate akser for hver valgt kategori av verdier. Alle har i sin tur en enkelt begynnelse. Som et resultat av konstruksjonen oppnår vi som regel en krøllete polygon som har en tendens til å formes som en sirkel, som oppnås på grafen med likeverdige verdier av de vurderte indikatorene. Denne grafen presenteres i vinkel / polarkoordinatsystemet, som er basert på en endring i de vurderte verdiene av hellingsvinkelen til aksen. Hver linje er vektor, derfor er denne typen diagram en god form for å sammenligne visse trender.

Alle diagrammer er enklest å bygge i Microsoft Office Excel-regnearket. For dette er det en "Chart Wizard in Excel".

Steg-for-trinns instruksjoner for "Veivisere for kartlegging"

 1. Åpne Excel-dokumentet. Start - Alle programmer - Microsoft Office - Microsoft Office Excel.

 2. Dannelse av data for bygging i tabellform.

 3. Åpner "Wizard PD": Sett inn - Diagram / Graf.

  diagramguiden i Excel

 4. Velg en type diagram: et lineært diagram (linje) eller et kronblad.

  flippediagram

 5. Velg datakilden du skal bygge. Omdøpe / angi navnet på radene.

  Figurveiviseren i Excel

 6. Juster parametrene til fremtidig graf.Navnet på hver akse, navnet på diagrammet som helhet. Valg av kategori av akser. Vis / skjul hoved- / mellomlinjene på diagrammet. Viser / gjemmer en legende, hvor legenden er en tabellform av seriens signatur. Aktiver / skjul navnene på serier og kategorier, samt verdier (i noen andre typer diagrammer - fraksjoner og størrelser av bobler) i signaturene. Viser / gjemmer tabellformen for data i området av selve diagrammet.

 7. Velg plasseringen av det endelige resultatet (arbeid eller nytt regneark).

Linjediagram
På dette arbeidet "Veivisere for å lage diagrammer iExcel "kan betraktes som fullført. Hele prosessen med en kompetent tilnærming med anvendelsen av denne instruksjonen (uten å ta hensyn til inngangen til de opprinnelige dataene) tar ikke mer enn femten minutter. Prøv det, det er ikke så vanskelig!

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar