/ / Hvordan beregne en modul i Excel

Hvordan beregne en modul i Excel

Arbeider i "Excel", kan du utføre mangeulike oppgaver, inkludert matematiske seg. Et bredt sett med programverktøy lar deg utføre de nødvendige handlingene som ikke krever flere applikasjoner. En av disse funksjonene er modulen - i Excel brukes den ikke så ofte, men har et viktig formål.

Hva er en modul

modul i Excel

Per definisjon er en modul en matematisken handling som returnerer absoluttverdien til et tall, det vil si tallet selv uten dets tegn. Til tross for spesifikasjonene, kan bruken av modulen ikke bare finnes i løsning av matematiske problemer, men også i økonomiske modeller, fysikk og mange andre eksakte vitenskaper.

Hvordan beregner du modulen i Excel?

For å kunne beregne modulen i Excel, kan dubruk flere metoder, den enkleste som er ABS-funksjonen. Den returnerer absoluttverdien til det valgte nummeret eller matematisk uttrykk.

modul i Excel

Syntaxen til modulens funksjon er veldig enkel - i "Excel"Det er nok å sette formelen "= ABS" i strengen, og deretter i parentes angi argumentet som kan være et tall, en referanse til en celle, og også en funksjon som returnerer en numerisk verdi. Du kan også utføre denne operasjonen ved å trykke på "Sett inn funksjon" -knappen, der du kan velge riktig funksjon, eller ved å søke etter ordet "modul" eller "ABS".

Beregning av summen av moduler

En av de vanligste operasjonene i Excel er beløpetmodulo. Det lar deg legge til verdiene til celler uten å ta hensyn til deres tegn. For å utføre denne handlingen trenger du ikke å først beregne modulen til hvert nummer, og bruk summen funksjonen.

excel sum modulo

Når du utfører en operasjon som involverer flereverdier, kan modulen i Excel fungere samtidig med hele settet eller rekkevidde av celler. For å beregne summodulet er det derfor tilstrekkelig å bruke følgende spørrekonstruksjon:

= SUM (ABS (A1: A4))

Her i kolonne A angir de fire første linjene de verdiene som du vil legge til modulo.

eksempler

For å konsolidere forståelsen av modulbeskrivelsen i Excel og prinsippene for dens drift, er det verdt å vurdere et par enkle eksempler som demonstrerer funksjonens funksjon.

For å beregne modulen til et gitt tall eller matematisk eksempel, for eksempel forskjell 2 og 5, bruk følgende oppføring:

= ABS (2-5)

Resultatet av denne spørringen vil være nummeret "3".

Hvis du vil beregne summen av modulene til elementene i matrisen, hvis verdier er registrert i tabellen, med et område på A1: C3, er den raskeste måten å finne svaret på konstruksjonen:

= SUM (ABS (A1: C3))

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar