/ / Kompleks markedsføring og dets komponenter som en effektiv metode for å øke salget og overskuddet i selskapet.

Komplekset med markedsføring og dets komponenter som en effektiv metode for å øke salget og overskuddet i selskapet.


Komplekset med markedsføring og dets komponenter eret sett med kontrollerte variable markedsføringsfaktorer som brukes av organisasjonen til å utløse et svar fra målmarkedet. Som svar er det vanligvis ment manifestasjon av økt forbrukerinteresse i et bestemt produkt, noe som sikrer veksten i selskapets overskudd.
marketing mix og komponentene er en integrert del av selskapet, hvis hovedmål er å øke inntektene del.
Det finnes følgende typer markedsføringsblanding:
1) Markedsføringskomplekset (4P) består av fire komponenter: produktet, leveransen av produktet til forbrukere, prisen og markedsføringen av varene på markedet.

Produkt - avhenger av vurdering av kontantstrømmer, deresretning og prognose. En helhetlig tilnærming er å utvide området både innenfor eget handelsnettverk og inn i nye markeder.
Pris - det viktigste økonomiske verktøyetkompleks markedsføring, som direkte påvirker lønnsomheten i selskapet. Avhengig av prisstrategien kan selskapet ha en policy med lav eller høy, differensiert eller enhetlig, diskriminerende eller fortrinnsrett, ustabil eller stabil pris.
Essensen av produktfremme i markedet eri markedsføringen av et bestemt produkts merke, øker salget og skaper et bilde av et nytt produkt. Strategier for fremme av varer består i å utføre alle typer konkurranser, aksjer, lotterier, kredittincitamenter, rabatter, etc.


Salgsveien av varene kan gjøres av bedriften, eller ved hjelp av handelsformidlere (distributører, selgere, forhandlere, meglere, ulike agenter, etc.).
Konceptet 4P er i utgangspunktet en markedsføringposisjonen der selgeren danner salgsstrategien, og forbruker oppfatter det som en mulighet til å få en fordel og en viss fordel.
2) For tiden til markedsføringskomplekset (4P)og komponenter, ekstra komponenter er lagt til, slik at de kan danne modeller som 6P, 7P og 12P. Disse komponentene inkluderer: emballasje, kjøp, personell, klientell, kjøpsprosess, miljø, fortjeneste og PR.
3) I dag er det trenderI henhold til hvilket begrepet 4C brukes i økende grad for å forbedre balansen mellom det eksterne og det interne markedsmiljøet. Denne markedsblandingen og komponentene består av følgende komponenter: kundens behov og behov, informasjonsutveksling, kundeutgifter, bekvemmelighet. Hovedprioriteten til dette komplekset er forbrukerpreferanser. I følge dette konseptet er obligatoriske faktorer leverandører, kontaktmålgrupper og konkurrenter. Men som praktisk erfaring viser, vil disse faktorene ikke være avgjørende.
Til tross for konkrete forsøk på å øke talletKomponenter av markedsmiks, til slutt, forblir uendret. Men til tross for dette er det for øyeblikket viktig å utføre forskning på prosessen med samspill mellom miljøet og markedsmiks, markedsføringsverktøy og ressurser.
Komplekset med markedsføring og dets komponenter eren integrert del av ulike markedsføringskonsepter. Det riktige valget av markedsføringskonsept medfører en økning i fortjenesten. Dette valget avhenger av forretningsmålene, samt de interne og eksterne forholdene i bedriftsmiljøet.


Et av hovedkonseptene er konseptetTradisjonell markedsføring, hvor essensen er å fokusere selskapet på forbrukeren. Anvendelsen av dette konseptet forutsetter: det er behov som ikke kan tilfredsstille eksisterende produkter, etterspørselen etter markedet er mye større enn tilbudet, betaler kjøperen den høyeste prisen for et produkt som tilfredsstiller hans behov. Dette er den gunstigste muligheten for et selskap å finne en nisje for markedet for å gi trenger og mottar økonomiske gevinster, som er meningen med enhver bedrift.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar