/ Porteføljeanalyse: definisjon, mål, metoder, eksempler.

Porteføljeanalyse: definisjon, mål, metoder, eksempler.

Porteføljeanalyse - i markedsføring under dettekonsept forstår verktøyet som bidrar til å bestemme bedriftens økonomiske tilstand, begrunnelsen for visse investeringer i ulike aktivitetsområder. Som et resultat av analysen reduseres eller reduseres investeringer i ikke-lønnsomme områder, fornyes eller økes investeringer i perspektivavdelinger i selskapet.

Målet med porteføljeanalyse er å bli enige om selskapets beste strategier og riktig tildeling av monetære ressurser.

Metoder for porteføljeanalyse:

De vanligste metodene i dette området er forskjellige matriser. Seks matrise metoder er mye brukt:

1) BCG - essensen av metodikken er redusert til å analysere markedsandeler og veksttakster i bedriften.

2) IWC - virksomhetens oppgave og nøkkelkompetanse for virksomheten for samsvar er sammenlignet.

3) McKinsey - evaluering av attraktiviteten og konkurranseevnen til selskapets aktiviteter i markedet.

4) Shell - attraktiviteten til næringen er beregnet på grunnlag av konkurranseevne

5) Ansofa - strategien og dens anvendelighet på markedet og produktene analyseres.

6) ADL - ved hjelp av denne matrisen analyseres livssyklusene til firmaet og posisjonen i markedet i forhold til konkurrentene.

Etapper.

Prosessen gjennom hvilken porteføljeanalyse gjennomføres er delt inn i flere viktige stadier:

1) Definisjon av bedriftsavdelinger

2) Valg av analysemetode

3) Samle inn informasjonen som trengs for å kompilere matrisen

4) Konstruksjon av matriser

5) Utvikling av en ny strategi basert på analysen.

Til den informasjonen som er samlet for gjennomføring av porteføljeanalyse, er det mulig å bære:

1) Staten og muligheten for å utvikle næringer som deltar i prosessen med selskapets virksomhet.

2) Konkurransevnen til bedriften

3) Livssyklusen, scenen i selskapets livssyklus.

4) Andelen av selskapets avdelinger i markedet.

Porteføljeanalyse gir svar på de viktigste spørsmålene om selskapet. Disse inkluderer:

- Hva er konkurranseevnen til bedriften?

- Hvor balansert er produktdistribusjonssystemet i markedet?

- Hva er det maksimale antall markeder selskapet kan dekke i løpet av sin virksomhet?

- Livssyklusen til hver av alle eksisterende områder av selskapet.

- Hvilken type produkt er mest hensiktsmessig?

- Hvilke bransjer i fremtiden skal stenge eller moderniseres?

- Er det verdt i nær fremtid å introdusere nye produkter til markedet?

- Hva er størrelsen på investeringen som er ideell for øyeblikket for en bestemt gruppe produkter?

- Hvilke strategier for produksjon og salg bør implementeres i nær fremtid?

Etter analyse kan konklusjoner trekkessom vil ytterligere påvirke utviklingen av bedriften. Det kan treffes beslutning om diversifisering av virksomheten, det vil si på implementering av en strategi der nye produkter og tjenester utvikles og markedsføres. Diversifisering har flere underarter:

Koblet og ubundet (konglomerat)

Tilknyttet diversifisering er i sin tur delt inn i flere typer:

  • Vertikal er omvendt og direkte
  • Horisontal handler om utvidelse av produktspekteret eller på geografisk ekspansjon av territorier.

Porteføljeanalyse. Et eksempel.

Selskapet er engasjert i produksjon og salg av babymat - blandinger, frokostblandinger, potetmos, juice.

Periodisk må selskapet finne utom dette eller det aktuelle produktet er populært blant forbrukerne, om nye produkter skal bringes til markedet, hva slags baby mat kan avbrytes på grunn av lav etterspørsel, hvor sterk konkurransen er i baby mat. For å svare på alle disse spørsmålene, er det verdt å gjennomføre en porteføljeanalyse.

Data hentes fra butikker derbaby matvarer blir solgt, lønnsomhet, kostnader, konkurranseevne etc. beregnes. Ifølge resultatene av analysen viser det sig at barns korn av konkurransedyktige bedrifter kjøper seg raskere, og at det ikke er etterspørselen av juice fra det aktuelle selskapet. For den første gruppen av produkter er det behov for markedsføringsforbedringer - et nytt utseende for emballasje, en rekke smaker, etc. Produksjonen av den andre gruppen er best å stoppe i det hele tatt, for ikke å være uten tap.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar