/ / Om hvordan å bli døpt

På hvordan å skikkelig døpe

Å være en av verdens største religioner,Kristendommen kom til oss fra den gresk-romerske verden, i tiden med tap av sosial og ideologisk enhet av mennesker, som lærer under massemigrasjon av jøder til Hellas og Roma. I disse vanskelige tider for jødene stemte det gamle konceptet "Riket" ikke med deres nåværende problemer, så fødsel av "kristendom" kunne oppstå nettopp i migrasjon. Over tid viste det sig at kristendommen var delt inn i tre kirkesamfunn - katolicisme, ortodoksi og protestantisme. Hvis vi løfter spørsmålet om hvordan å bli døpt riktig, så kan vi si at det er noen forskjeller i dåpen, avhengig av kirkesetningen.

Så, i ortodoksi i dagtriad skilt er brukt. For å starte bildet av tegnet på korset, er det nødvendig å brette hånden riktig, nemlig å bøye de tre første fingrene sammen. Dette symboliserer Den Hellige Treenighets Enhet - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. De resterende to fingrene skal også presses til håndflaten, noe som betyr hendelsen da Guds Sønn kom ned fra himmelen, samt det faktum at Jesus har to enheter - Gud og mennesket. Således skal hånden, ved å skille korset, røre først, høyre skulder og så til venstre. Høyre side i kristendommen symboliserer et sted for frelste mennesker, det vil si paradis, mens venstre side - et sted for folk som forgår, det er helvete.

Når man ser nærmere på hvordan man skal døpes riktig, kan det bemerkes at dette krever:

1. Fest tre fingre bøyd sammen til pannen, som symboliserer belysning av tanker, holdninger og handlinger;

2. Sett fingrene på nivået av solar plexus, belys sjelen, følelser og erfaringer;

3. Fest tre fingre til høyre skulder, spør Herren om syndens tilgivelse og telle de frelste rettferdige;

4. Flytt hånden fra høyre til venstre, til venstre skulder, spør Gud om beskyttelse fra de fortaptne syndere;

5. Etter dåpen bør man bøye seg, siden korset av Golgata ble avbildet på seg selv.

Det er en annen versjon av hvordan å døpe fra høyre til venstre.. De hevder at en kristen lukker sitt hjerte fra djevelen ved å bruke korsets tegn fra høyre til venstre.

I litteraturen i gamle år om Guds lov kan duoppfyll beskrivelsen av korset på en slik måte at korsets nedre ende må gjøres på brystet, som representerer et invertert kryss. Dette kan ikke gjøres på noen måte, siden dette krysset er et symbol på onde krefter.

Så, vurderer hvordan du skal ordentligfor å bli døpt, kan det sies at en kristen, med et tegn på korset, ber Gud om frelse og frelse fra skjebnen til fortaptende mennesker. Den ortodokse kristen forsøker å beskytte seg mot de onde kreftene, fra ulykker og ulykker, fra ondskap og ulykker. Længe siden folk vendte seg til kirken for frelse og frelse fra synder, er Kristi kors en del av den hellige ordinans som åpner veien til frelse.

Besvare spørsmålet om hvordan å bli døpt ortodokse, Det skal bemerkes at deres største forskjell fra katolikker er det faktum at sistnevnte skildrer korsets flagg fra venstre til høyre, og dermed åpner hjertet og lar Herren Gud inn i det.

Kristi kors personifiserer frelse, derfor blir personen som skildrer ham på seg, pacified, fordi han har tro og håp for fremtiden.

Utvilsomt bør du vite hvordan du skalå bli døpt, fordi tro hjelper mange kristne til å leve gjennom livets vanskeligheter, for å finne styrken til å gå videre, så å bruke tegn på korset er en av måtene å komme nærmere Herren, å be om hjelp og beskyttelse mot ulike ulykker og feil. Og det spiller ingen rolle hvilken bekjennelse en person tilhører, det viktigste her er at han mottok Herren Gud i sitt hjerte.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar