/ / Metoder og grunnleggende funksjoner i sosiologi.

Metoder og grunnleggende funksjoner i sosiologi.

I denne artikkelen vil vi se på de grunnleggende metodene og funksjonene i sosiologi.

Funksjonene i sosiologi bestemmer sin rolle og moderne samfunnsformål. Generelt er de følgende hovedfunksjonene i sosiologi preget:

1. Teoretisk og kognitiv.Det består i akkumulering av kunnskap om samfunnet, om dens prosesser og strukturelle elementer. Betydningen av denne funksjonen bestemmes av akselerasjonen av samfunnsutviklingsgraden. Denne funksjonen har størst betydning i vårt land, siden det er Russland som preges av svært raske og dype forandringer. Kun objektiv kunnskap om de pågående forandringene i samfunnet, deres orientering og karakter, gitt av sosiologi, tillater oss å overvinne krisen og sikre utviklingen av landet.

2. Informasjon. Sosiologi er i stor grad basert på empiriskforskning, i ferd med å samle, akkumulere og gruppere sosiologisk informasjon utføres. I det moderne samfunnet er det umulig å implementere effektiv og forsvarlig styring, dersom beslutninger som tas, ikke har nødvendig informasjonsstøtte. Sosiologer, som bygger på samlet og objektiv informasjon, utvikler anbefalinger og forslag til praksis og politikk.

3. Praktisk. Visse manifestasjoner er ganske forskjellige slik funksjon sosiologi.Det manifesterer seg for eksempel i at sosiologi, når man undersøker et samfunn ut fra et integrert system, kan utvikle velbegrunnede prognoser om trender i utviklingen av spesifikke sosiale prosesser eller fenomener. Dette er av stor betydning for utviklingen av samfunnet, spesielt i overgangsperioden. En slik funksjon av sosiologi inkluderer følgende spesifikke aktiviteter som sosial rådgivning og offentlige tjenester. Samtidig fant manifestasjonen av en slik funksjon av sosiologi sin plass i sosiale studier, for eksempel offentlige meningsmålinger, markedsføring osv.

4. Verdensutsikt.Sosiologi, studere moderne samfunn, og skaper et fullstendig bilde av sosiale prosesser og relasjoner, danner et system av syn på verden generelt og menneskets plass i den, samt holdningen til en mann til seg selv og til den sosiale virkeligheten, forårsaker disse synspunktene, idealer av mennesker, deres posisjon i livet.

5. Humanistisk. Den finner sin manifestasjon som følge av det faktum at sosiologi forklarer hvilke forhold som er nødvendige for en person til selvrealisering, og viser hvordan man fullt ut kan realisere sitt eget sosiale essens.

Dette er den viktigste hovedfunksjoner i sosiologi. Nå er det nødvendig å demontere grunnleggende metoder for denne vitenskapen.

Den sosiologiske metoden erkollektivt konsept som inneholder spesifikke kognitive orienteringer, teknikker, tilnærminger, verktøy og metoder som brukes i sosiologisk forskning.

Alle sosiologiske metoder kan kombineres i følgende grupper:

  • Generelle vitenskapelige metoder, som inkludererbrukt av alle vitenskap, men anvendt i sosiologi, med tanke på dens spesifisitet. Disse inkluderer følgende metoder: komparativ-historisk, komparativ, kritisk-dialektisk, strukturell funksjonell, genetisk, eksperiment, observasjon, etc.
  • Privatvitenskapelig, som inkluderer metoder som kun brukes av denne vitenskapen, for eksempel biografisk metode, undersøkelse, metode for sosiometri etc.

Siden metodene i sosiologi nødvendigvis stole påPå de empiriske dataene i virkelighetsstudiet kan det skille seg ut i tillegg til de opplistede samlingsmetodene, samt analysere innsamlet informasjon om fakta. De viktigste metodene for innsamling av informasjon i sosiologi er avstemninger, studie og analyse av informasjon, observasjon, etc. Relevansen og nøyaktigheten av dataene bestemmer metodene og funksjonene i sosiologi.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar