/ / Charter av veitransport

Charter for motor transport

Charter for veitransport og byland eltransport regulerer forholdet som oppstår ved levering av relevante tjenester. Det er en lov bestått på føderalt nivå.

Charteret for motortransport godkjenner regler som gjelder transport av bagasje, last og passasjerer. Disse reglene er lovbestemmelser.

Disse tjenestene er produsert i ulike typer meldinger. De er:

- urbane, produsert i utkanten av landsbyen;

- forstad, utført mellom de punkter som befolkes, hvis avstanden mellom dem ikke overstiger femti kilometer;

- langdistanse, laget på avstand over 50 kilometer;

- Internasjonalt, utført utenfor grensen til statsgrensen.

Charteret for veitrafikk skiller mellom typer tjenester for transport av bagasje og passasjerer. I følge dette reguleringsdokumentet kan de være:

- vanlig;

- registrert

- bruk av passasjerdisplayer

En forutsetning uten hvilken det er umuligEnhver transport er at sjåføren har et fullført fraktbrev. Hvis kjøretøyet leverer varene, må det sendes et forsendelsesbrev med en pakke med dokumenter som er vedlagt den, utarbeidet i samsvar med lovkravene. Disse kan omfatte pass, sertifikater, sertifikater, etc.

Charteret for veitrafikk forklarerhandlinger fra sjåføren og selgeren i utførelsen av leveransekontrakter. For å utstede en konnossement, er det nødvendig å presentere et dokument som bekrefter førerens identitet, samt et fraktbrev. Transportøren må være forberedt på å forberede lasten for trygg transport og bevaring. Dette kan bli erklært sin verdi. Etter at transporten er sendt, lastes de transporterte godsene og deres masse er angitt, som er angitt i transportfakturaene. Dekkmidler for transport, samt containere skal lukkes ved bruk av sel.

Regulerer charteret for veitransport ogvilkår under hvilke leveringstjenesten må leveres. Det bør ikke overstige perioden som er angitt i kontrakten, eller være i samsvar med regler for frakt. Levering og levering av materialverdier utføres på mottakerens adresse, som er registrert i fakturaen. Hvis lasten har tatt et ikke-markedsførbart utseende, har kjøperen rett til erstatning for skaden som er forårsaket av ham.

Den russiske føderasjonens transportdokument forklarerregler for levering av tjenester for vanlig personbefordring, som må gjøres ved felles bruk. De er delt inn i to typer. Den første av dem er en tjeneste der prosedyren for avstigning og ombordstigning av passasjerer må utføres på visse punkter underveis. Det er også en transportmodus der sjåføren stopper etterspørselen.

Charteret fastsetter at kontrakten inngåsLevering av transporttjenester. Det er fastsatt ved billett eller bagasjekontroll. Ved kjøring av bil kan en passasjer bruke en annen ved å presentere disse dokumentene.

Hvis bilen tilbyr tjenester innenforbyer eller forsteder, barn under 7 år har rett til å gå uten betaling. Hvis meldingen er intercity, kan passasjeren reise med et barn under fem år uten å kjøpe ham et dokument for reise. Prosedyren for billettsalg er underlagt transportregler.

Venter på at et kjøretøy skal landePassasjeren har rett til å bruke uten vederlag i venterommet og toalettet som ligger i busstasjonen. Fremgangsmåten for å levere disse tjenestene styres også av transportregler.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar