/ / Plast anatomi

Plast anatomi

Kunst plastisk anatomi ellerlettelse er en disiplin som studerer egenskapene til alle eksterne former for menneskekroppen, i dynamikk og statikk, samt i samspill med det interne og eksterne miljøet.

Plastanatomi studererstrukturene til organene som danner kroppens ytre former - skjelettet, anatomien til menneskets muskler, ledd, hud, deler av ansiktet. Undersøker kroppens bevegelse, proporsjoner, tyngdepunkt og balanse, bildet av figuren.

Bruken av anatomisk kunnskap i kreativitettegning er bare mulig i studiet av kunnskap om strukturen i menneskekroppen. I tillegg studeres i forbindelse med plastanatomi forbindelsen mellom en figur basert på skjelettet, kroppsdeler, muskelarrayer. Alt dette gjør det mulig å skildre figuren riktig, uansett om den er trukket fra liv eller fantasi.

Skildre en person i tideÅ utføre et stort utvalg av bevegelser er ganske vanskelig, fordi skjemaet er i stadig endring. Derfor er studien nødvendig, ikke bare visuelt eller utenfor, men også fra innsiden. For å studere strukturen, skjelettet, musklene, sammenhengen mellom muskel og ben, og dette er å kjenne plastanatomi og alle hovedtrekkene.

Lærte vil gi kunnskap om hva og hvordan man skal skildre. Og kunstneren vil ikke automatisk kopiere tegningen, men vil prøve å bruke modellen, skape et fritt og kreativt bilde.

Konseptet med plastanatomi er ofte sammenlignbare med begrepet tegning av en menneskelig figur, og ofte i kunstskoler kan anatomisk informasjon undervises i prosessprosessen.

De viktigste studieobjektene i denne disiplinen er 3 organsystemer - hud, muskler og skjelett.

Skjelettet består av mange sammenhengendemellom seg bein, muskler danner grunnlaget, bidrar til å forandre figurens form, kontraherer og slapper av, huden dekker kroppen. Å studere dette bidrar til å skape det perfekte bildet og mønsteret.

Plast anatomi, studerer anatomien av menneskelige muskler, bruker følgende klassifisering:

  1. I henhold til skjemaet.
  2. I forhold til leddene.
  3. Av antall hoder.
  4. I retning av fibrene.
  5. Etter plassering.
  6. Ifølge aktivitetene som utføres.
  7. På effektene på leddene.

Studien av individuelle muskler er en av hovedoppgavene til plastanatomi. Tross alt er det viktig å forstå hvordan de enkelte musklene dekker leddene og beinene, i forbindelse med andre deler av kroppen, danner et enkelt volum.

Det er i kunnskap og sammenkobling av all denne kunnskapen i seg selv, det vil si i evnen til å bygge en figur, består det viktigste målet for å studere denne disiplinen.

Menneskelig plastanatomi avslører heleKroppenes skjønnhet, i all sin kompleksitet, i modifikasjon og bevegelse av former. Hun lærer ikke bare å mekanisk trekke støt og støt, men også å skildre skjemaet, løse innholdet.

Denne vitenskapen gir en ide om menneskets indre struktur, mens de bestemmer sine eksterne former.

Under studiet av plastanatomiDen fokuserer på de generelle egenskapene til en persons struktur, uten å sette individuelle forskjeller i hodet. I studien av menneskekroppen legges vekt på den interne strukturen, på bevegelse og balanse, formens opprinnelse. Plastanatomi gjør det mulig å utvikle evnen til å lage skisser og skisser i henhold til ideen, uten å trekke fra naturen.

Betydningen av plastanatomi i jaktenModerne kunstnere så nøyaktig som mulig å reprodusere og vise de synlige skjemaene, beholde størrelsen og skape den perfekte livlignende figuren. I tillegg tilfredsstiller det kunstnerens behov for kunnskap om menneskekroppen og dens indre mekanismer, som er nødvendig når man skildrer en persons utseende.

Relaterte nyheter


Kommentarer (0)

Legg til en kommentar